WYBORY SZKOLNEGO KO?A LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

p1010162 1Dnia 23.09.2012r. odby?o si? pierwsze w roku szkolnym 2011/2012 spotkanie Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej i Rzecznej. Tego dnia w tajnym g?osowaniu wybrano przewodnicz?cego  Ko?a, zast?pc? oraz sekretarza.

Julia Czaja pe?ni rol? przewodnicz?cej, zast?pc? jest Natalia Piepiora, sekretarzem powo?ano Ma?gorzat? Treppner.  Cz?onkami  Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej s? Natalia Spryszy?ska, Zuzanna Bokota, Natalia Smarzy?ska, Marta Wargowska, Julia Czupryniak, Kinga Pach, Alicja Kijko, Grzegorz Bianga i Jakub Nowak.

Na spotkaniu wyznaczyli?my sobie g?wne zadania Ko?a i stworzyli?my plan prac na rok szkolny 2011/2012.

Opiekun Ma?gorzata Marzeion

p1010162 1