BICIE REKORDU

imgp2296

20 kwietnia 20012r. zako?czyli?my BICIE REKORDU WI?ZANIA W?Z?W ?EGLARSKICH w naszej szkole.

Linka, troch? cierpliwo?ci i krtkie szkolenie wystarczy?y by szybko i sprawnie opanowa? umiej?tno?? wi?zania w?z?w.

Bicie rekordu najwi?ksz? frajd? sprawi?o m?odszym dzieciom.

Oto wyniki :

W?ze? semkowy zawi?za?o a? 475 dzieci.

W?ze? p?aski opanowa?o 260 osb.

W?ze? ratowniczy nauczy?o si? wi?za? 163 uczniw.

Dzi?kujemy za zaanga?owanie wychowawcom oraz uczniom i zapraszamy do galerii zdj??.