SURFUJ Z NAMI NA FALI W PUCKU...

p5181762Uczniowie ze Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej uczestniczyli w szkoleniu windsurfingowym pod okiem pani Marzeny Oko?skiej, wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski i ?wiata.

W Pucku s? idealne warunki do uprawiania windsurfingu. Akwen Zatoki Puckiej zaspokoi ka?dego surfera. D?uga pla?a, szeroka p?ycizna i wiatr wiej?cy niemal?e codziennie. Tego mog?y do?wiadczy? dzielne dzieciaki stawiaj?c pierwsze kroki na desce, zmagaj?c si? z wod?, fal? i wiatrem. Zaj?cia dostarczy?y wszystkim wiele niezapomnianych wra?e?, co mo?na zobaczy? na zdj?ciach.