ZAMKI Z PIASKU

p1010089W pi?kny,  wrze?niowy dzie? dzieci uda?y si? na pla??. Na zaj?ciach k?ka morskiego wykona?y niezwyk?e budowle z piasku. Ch?opcy najpierw usypali wielk?, piaskow? gr?, a nast?pnie wyczarowali z niej zamek otoczony murami obronnymi.

Dziewczynki stworzy?y gro?nego krokodyla i zameczek dla ksi??niczki. Wszystkie prace by?y ozdobione muszelkami i kamyczkami znalezionymi na brzegu Zatoki Puckiej.