Ferie z SUBSIDIUM - dzie? czwarty :-)

 s0.zmniejszacz.pl Zdjecie0790 zmniejszacz-pl 108391"?witezianka", masa papierowa, gazety i papier toaletowy. 

Dzisiaj to w?a?nie te rzeczy przyci?gne?y najwi?ksz? uwag? dzieci. Pani Bo?enka Radtke pokaza?a jakie cuda mo?na zrobi? z masy papierowej, papieru toaletowego i starych gazet. Spod ma?ych r?czek wy?ania?y si? wazoniki, lalki i owoce. Natomiast  pani Irmina Gerszewska razem z ko?em teatralnym wci?gn??a pozosta?ych uczestnikw w ?wiat "?witezianki". Ka?dy dosta? szans? poczucia sie jak tytu?owa ?witezianka i Gajowy.

Dzi?kujemy wszystkim zaproszonym go?ciom i cz?onkom Stowarzyszenia :-)

W dniach 18.02 - 22.02.2013 w godzinach od 10.00 do 13.00 dzieci nie b?d? sie nudzi?. Pod opiek? nauczycieli i rodzicw ze stowarzyszenia odbywa? sie b?d? ciekawe zaj?cia, ktre poprowadz? i uatrakcyjni? zaproszeni przez Stowarzyszenie specjalni go?cie.

 

ZAPRASZAMY