GO?CIMY STEIN ORAZ LAVIS

image403W tym roku przed ?wietami Wielkanocnymi go?cili?my przyjaci? ze Stien i Lavis.

Zapraszamy do galerii:)

 

Do niespotykanego zdarzenia dosz?o dzi?ki naszym go?ciom i naszej nauczycielce j?zyka angielskiego. W?oski nauczyciel Ludvico Connci warz z nasz? Pani? Karolin? Styn wsplnymi si?ami zorganizowali w naszej puckiej farze koncert. Parafi? Piotra i Paw?a wype?ni?y przed wieczorn? msz? pi?kne d?wi?ki organw wydobywane przez sprawne r?ce Ludovico Conci, natomiast nasza Pani Styn pi?knym, dono?nym g?osem wy?piewa?a "Ave Maria" . Koncert zaszczycili nie tylko go?cie , ale i przyjaciele naszych partnerw zza granicy oraz mieszka?cy Pucka.

Foczki z klasy 0 D nie chc? by? oboj?tne na go?ci i przygotowa?y dla nich ?ywy podarek. Niemcy z Stein jak i W?osi z Lavis potrzymali od maluchw w?asnor?cznie zasadzone i wyhodowane d?by. 
Mamy nadziej?, ze potomkowie D?by Bartka trafi? w inne rejony Europy. Go?cie byli zachwyceni podarkiem, oraz z ch?ci? obejrzeli klas? najm?odszych dzieci w szkole.