Harcerze w szkole

32 DH "Cz?apaki" istnieje od 2007r. W lutym 2012r. zako?czyli?my pomy?lnie kampani? "Bohater" i 9.02.2012r. otrzymali?my akt nadania imienia Genera?a Jzefa Hallera. Wr?czy? go nam nasz honorowy go?? - hm. Adam Massalski - Przewodnicz?cy ZHP. Dru?ynow? jest hm.Danuta Torli?ska.

Dzia?amy przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.  Tu pracuj? harcerki i harcerze : Martyna Lessnau, Dominika Bonk, Paulina Hirsz, Martyna Stadler, Micha? Mielewczyk, Marcelina Ostapowicz , Jan Szopa, Kinga Mstowska, Zosia Szopa,  Dawid Rams, Remigiusz Gryszko, Andrzej Krzy?anowski, Szymon Pop?awski.

Pracujemy tez w pionie starszoharcerskim. Pierwszy zast?p tworz? uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Pucku pod wodz? dh. Ma?gorzaty Zar?by . Drugi - uczniowie Publicznego Gimnazjum pod wodz? hm. Ludwiki D?bickiej.

W tym roku przygotowujemy si? do Jubileuszu 90-lecia powstania harcerstwa na ziemi puckiej. Zdobywamy te? : Chor?gwian? Odznak? Rod?o i podk?adki pod ni? oraz Jubileuszow? Odznak? Hallerczyk ZHP i podk?adki pod ni?. Postanowili?my te? podj?? wyzwanie i zdoby? miana: Dru?yny Grunwaldzkiej oraz Dru?yny Grzesiakowej.