REKRUTACJA

 rekrutacja-2018 19

Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci urodzonych w latach 2011/2012 >>> więcej

Wniosek do klasy integracyjnej >>>  więcej

Zasady rekrutacji strona 1 >>> strona 2 >>> strona 3

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej  >>> strona 1 >>> strona 2

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej >>>strona 1 >>> strona 2 >>> strona 3

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej >>>strona 1 >>> strona 2

Zarządzenie nr7/2018 w/s powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej >>>strona 1>>> strona 2