ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie Konkursu na bożonarodzeniowy wystrój sali.                             20171220 153321 354x630

 Dnia 19.12.2017r. rozstrzygnięto, ogłoszony przez Samorząd Uczniowski, Konkurs na bożonarodzeniowy sali lekcyjnej.Wzięły w nim udział prawie wszystkie klasy, zarówno w budynku A, jak i B. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Dyrekcji, grona pedagogicznego, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, miało bardzo trudne zadanie. Ocenie podlegały: oryginalność, wkład własny pracy uczniów oraz ogólne wrażenie. Ostatecznie, po długich naradach wybrano zwycięzców.

 

 

Zostali nimi:

W budynku „A”:

- 1 miejsce: klasa 4e (s. nr 124);

- 2 miejsce: klasa 4b (s. nr 111);

- 3 miejsce: klasa 4f i 6d (s. nr 122);

- wyróżnienie: klasa 5a (poza konkursem - jarmark świąteczny) .

W budynku „B”:

- 1 miejsce: klasa 3a (s. nr 27);

- 2 miejsce: klasa 2c (s. nr 36);

- 3 miejsce: klasa 2a (s. nr 30).

W dniu 15.01.2018r. na uroczystym apelu rozdano zwycięzcom dyplomy i nagrody w postaci karnetów (biletów wstępu) na kręgielnię. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno uczniom i ich rodzicom, a także nauczycielom, którzy włączyli się w świąteczne strojenie sal. Nagrody zostały ufundowane przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. W kolejnym roku szkolnym planujemy kontynuację konkursu.