III KONFERENCJA METODYCZNA

       009konf9 630x253     W dniu 22 listopada 2017r z Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku odbyła się III konferencja metodyczna dla rodziców i nauczycieli przedszkoli i szkół powiatu puckiego. Pod hasłem „Porozmawiajmy o...” poruszono tematy dotyczące bieżących zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkołach, w świetle nowego prawa oświatowego. Prelekcję tą poprwoadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku, Pani Jolanta Kamińska. Kolejnym punktem konferencji był wykład pedagoga szkolnego ze Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni, Pani Renaty Wolińskiej.

W temacie „dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi w szkole”, pedagog podzieliła się własnymi doświadczeniami w pracy i terapii z uczniami z zaburzeniami koncentracji uwagi i nadpobudliwością psychoruchową. W tym dniu również, nagrodzono ucznia klasy 1E, Mariusza Rybę – zwycięzcę konkursu na logo zespołu integracji. Trzecia konferencja zakończyła się „optymistycznym akcentem”, projekcją filmu dokumentalnego OPTYMISTA. Wykładowcom i uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

                                                                                                                             Integracja