PO?YCZ, PRZECZYTAJ, ODDAJ

        20171010 100457 630x354 W naszej szkole powsta? k?cik czytelniczy. Celem jego utworzenia jest propagowanie czytelnictwa w?rd dzieci. W my?l zasady: PO?YCZ, PRZECZYTAJ, ODDAJ w ?atwy sposb umo?liwiamy rodzicom dost?p do literatury dzieci?cej. Akcja zbierania ksi??eczek mia?a du?y odd?wi?k w klasach I-III, wiele dzieci si? do niej przy??czy?o pomagaj?c nam wzbogaci? ksi?gozbir. Wszystkim uczniom i ich rodzicom za zaanga?owanie si? w powstanie k?cika ksi??ki serdecznie dzi?kujemy.

 INTEGRACJA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z K?CIKA CZYTELNICZEGO 

Czytanie ksi??ek jest najlepsz? zabaw?, jak? sobie ludzko?? wymy?li?a

                                                    Wis?awa Szymborska

DROGI RODZICU !

 Naszym celem jest propagowanie czytelnictwa. Zmotywuj swoje dziecko do s?uchania i samodzielnego korzystania z literatury. W my?l zasady : PO?YCZ, PRZECZYTAJ I ODDAJ, w ?atwy sposb umo?liwiamy rodzicom i dzieciom dost?p do literatury dzieci?cej.

Pami?taj, aby nie przetrzymywa? ksi??ek, dba? o nie i ich nie zniszczy? !