JESIENNE MISTRZOSTWA ZIEMI PUCKIEJ...

22323908 1546506762077963 838313530 o 630x354W dniu 4 pa?dziernika 2017 roku w okolicach stadionu w Pucku odby?y si? Jesienne Mistrzostwa Ziemi Puckiej w Biegach Prze?ajowych dla M?odzie?y Szk? Podstawowych, Klas Gimnazjalnych i Szk? Ponadgimnazjalnych. Udzia? w imprezie wzi??o ok 600 uczniw z 29 szk? Powiatu Puckiego. Trzech pierwszych uczestnikw w ka?dym biegu otrzyma?o pami?tkowe medale oraz okoliczno?ciowe koszulki za? szko?y w klasyfikacji zespo?owej pami?tkowe puchary. Nasza szko?a w klasyfikacji zespo?owej szk? podstawowych zaj??a I miejsce. II miejsce Pogrze a III Wierzchucino.


Najlepsi uczniowie w poszczeglnych kategoriach :
Klasy IV ch?opcy
Glas Maksymilian I miejsce
Bolda Sebastian III miejsce
Dubicki Oliwier X miejsce
Klasy IV dziewczynki
Bialow?s Magdalena II miejsce
Sochanek Oliwia V miejsce
Klasy V
Ch?opcy
Jenek Igor VIII miejsce
Pawlina Jan XIII miejsce
Pieper Fabian XIV miejsce
Dziewczynki
Mielewczyk Kinga IX miejsce
Pli?ska Julia XXI miejsce
Badowska Julia XXII miejsce
Klasy VI
Ch?opcy
Niedba?a Oliwier IV miejsce
Glas Kacper IX miejsce
P?omie? Maciej XI miejsce
Dziewczynki
Thrun Izabela VII miejsce
Dybowska Julia IX miejsce
Szyma?ska Weronika XVI miejsce
Klasy VII
Ch?opcy
Ta?ski Andrzej III miejsce
Czupryniuk Igor X miejsce
Klimczuk Mateusz XX miejsce
Dziewczynki
Cymer Ewa IV miejsce
Pa?ucka Joanna V miejsce
Dubicka Aniela VI miejsce