KLASY INTEGRACYJNE 4e, 5e, 6e GO?CINNIE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PUCKU

20161213 122912 630x354W dniu 13 grudnia 2016r. klasy integracyjne 4e, 5e, 6e bra?y udzia? w prezentacji projektu przygotowanego przez uczniw oraz opiekunw z Publicznego Gimnazjum w Pucku. M?odzie? z placwki, nasi koledzy i kole?anki przygotowali monta? s?owno-muzyczny pt.: Magia zimowych ?wi?t z ksi??k?. Oglna prezentacja mia?a na celu zach?cenie m?odych ludzi do si?gania po nowe, interesuj?ce pozycje ksi??kowe szczeglnie w okresie ?wi?tecznym. Wykorzystali ku temu r?nego rodzaju ?rodki m.in.: ?piew uczniw, obrazy ilustruj?ce fragmenty z ksi??ek. Spotkanie by?o interesuj?ce oraz integruj?ce zespo?y klasowe.