ABC PRZYRODY

20161028 094939 630x351W dniu 15.11.2016r. odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie konkursu plastycznego na szczeblu wojewdzkim. Organizatorem i pomys?odawc? inicjatywy by? O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku. Tematem XII ju? edycji konkursu ABC przyrody by? nast?puj?cy temat: Zagro?one gatunki zwierz?t. Uczniowie klasy VIe mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej w dowolnie wybranej technice. W?rd prac przekazanych przez uczniw wybrali?my sze??, ktre w kolejnym etapie wys?ali?my do organizatorw. 


Gratulujemy Agnieszce Lasota, uczennicy klasy integracyjnej, ktra  zaj??a III miejsce. Brawo!!!