Nasza szko?a Mistrzem Powiatu w Biegach Sztafetowych

20161012 113447 630x47312 pa?dziernika na stadionie MOKSiR i parku w Pucku odby?y si? Mistrzostwa Powiatu Puckiego w Prze?ajowych Biegach Sztafetowych. Nasza szko?a wystawi?a 10 osobowe reprezentacj? ch?opcw jak i dziewcz?t. Ka?dy z uczestnikw  zawodw mia? do pokonania oko?o 600metrw. Po biegu nale?a?o przekaza? pa?eczk? nast?pnemu zawodnikowi. Ostatni biegacz  z 10 osobowej dru?yny ko?czy? bieg. Nasza szko?a nie mia?a sobie rwnych i z du?? przewag? wygra?a wy?cigi w?rd ch?opcw jak i dziewcz?t. M?odzi sportowcy otrzymali za zwyci?stwo medale oraz okaza?y puchar.

Najlepsza szko?a w powiecie wywalczy?a awans do Fina?u Wojewdzkiego, ktry odby? si? 19 pa?dziernika w Garczynie. Tam nasi uczniowie zaj?li  18 miejsce w wojewdztwie pomorskim.

Sk?ad reprezentacji dziewcz?t: Dubicka Aniela, Pa?ucka Joanna, Cymer Ewa, Pawe?czak Malwina, Czaja Olga, Ksobiech Paulina, Lewandowska Julia, Thrun Izabela, Dybowska Julia, Kowalska Olga, Grapp Martyna.

Sk?ad reprezentacji ch?opcw: Dybowski Dawid, Pieper Fabian, Niedba?a Oliwier, Wesserling Cezary, Galas Kacper, Korc Karol, Galas Maksymilian, P?omie? Maciej, Wittbrodt Jacek, , Pawlina Jan, Ta?ski Andrzej.