SPORTOWE ?WI?TOWANIE W 6E

20160930 111101 531x630Uczniowie 6e tegoroczny Dzie? Ch?opaka "?wi?towali" na kr?gielni.  Odby? si? turniej na krla kr?glarskiego , jak rwnie? rozgrywka dru?ynowa. Uczniowie mieli rwnie? okazj? sprbowa? swoich si? w meczu pi?ki no?nej na "pi?karzykach". By?o weso?o i sportowo.