PIERWSZY BIWAK W 3E

20160913 145810 531x630Wrzesie?... ko?cwka lata i s?o?ca... czas sprzyja klasowym wycieczkom, integracyjnym wypadom za miasto. Klasa integracyjna 3e wyruszy?a na kolejne odkrywanie nowych zak?tkw ukrytych w s?siednich miejscowo?ciach. Dwudniowy biwak rozpocz?? si? pierwsz? w tym roku szkolnym lekcj? p?ywania w COSie z Akademi? P?ywania Dominic ?wi?tkiewicz. Warto wspomnie?, ?e ?rodki na lekcje p?ywania dla naszych uczniw zosta?y pozyskane z grantw i pozabud?etowych dotacji naszego miasta. Ojjj w czasie biwaku u Pani Asi w Ch?apowie tak wiele si? wydarzy?o... by?y podchody, disco, karaoke, grill, kino, minimaraton brzegiem morza, odkrywanie "ch?apowskiego rudnika"...i mnstwo zabaw integracyjnych. ?wietna dru?yna, intensywnie sp?dzony czas, wiele wspomnie? ...pierwszy biwak;-)