KONFERENCJA

img 5194 630x420Dnia 18 maja 2016r. odby?a si? w naszej szkole konferencja pt: Integracja w edukacji -?? porozmawiajmy o .... Prelegenci poruszali bardzo ciekawe tematy: Pani Iwona Kruszewska -?? dyrektor Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego Trampolina w Wejherowie przedstawi?a diagnoz?, terapi? i wsparcie dzieci ze specjalnymi metodami. Przedstawi?a tak?e metod? F. Warnkego, wykorzystywan? przy zaburzeniach percepcji s?uchowej.

W czasie trwania konferencji s?uchacze mogli zapozna? si? z nowymi metodami neuroterapii, dzia?aj?cymi w oparciu o nowoczesn? technologi? bioin?ynieryjn? i medyczn? .Przybyli na konferencje, pracownicy Instytuty EEG z Warszawy w osobie pani Denisy Krob-Esterhazy i p. Dariusza Go??biowskiego, zaprezentowali EEG Biofeedback jako metod? polegaj?ca  na dostarczaniu informacji zwrotnej o stanie fizjologicznym organizmu, w oparciu o pozytywn? dla zdrowia regulacj? fal mzgowych. Uczestnicy mogli na w?asnych " falach mzgowych" do?wiadczy? potencja?u swojego mzgu min. ?wicz?c koncentracj? uwagi na programie o wdzi?cznej nazwie "Mrwka" oraz regulowa? swj poziom stresu na innych programach zainstalowanych na potrzeby konferencji. Odby?y si? rwnie? warsztaty pana Jaros?awa Grzybowskiego dotycz?ce trudnych sytuacji w klasie, wsp?pracy z Rodzicami. Spotkanie przebieg?o w bardzo mi?ej atmosferze. Dzi?kujemy za tak du?e zainteresowanie wszystkim uczestnikom.

Dominika Twork, Kamila Wittbrodt

  i Zesp? ds. Integracji