WIOSENNA OLIMPIADA SPORTOWA KLAS 3

img 1285 630x473We wtorek, dnia 26 kwietnia odby?a si? w HALI MOKSiR Wiosenna Olimpiada Sportowa dla klas III. Od godz. 9.00- do godz. 11.00 klasy IIIA, IIIB, IIIC, IIID i IIIE zmaga?y si? z 12- konkurencjami sportowymi, ktre wymaga?y nie lada sprawno?ci fizycznej.

 

A by?y to: - czo?ganie z przeszkodami, -skoki zaj?ca, - rwnowa?nia, - skoki na pi?ce, - bieg slalomem + szarfa, - drabinka + hula hop, - skoki w workach, - taczki, - sztafeta, - wy?cig samochodzikw, - deskorolka. Wszyscy uczestnicy zawodw wykazali si? wielkim zaanga?owaniem, czyst? rywalizacj?, a tak?e zasad? fair play. Rozgrywkom towarzyszy?y du?e emocje i niezwyk?y doping kibicw. Kol. Pilc rozgrzewa?a atmosfer? okrzykami i jako prowadz?ca wnikliwie obja?nia?a ka?d? konkurencj?. Kol. Radziejewska pokazywa?a ka?de ?wiczenie oraz z kol. Zasadowsk? przygotowywa?a poszczeglne tory. Po zako?czonych zmaganiach ka?da klasa otrzyma?a KARNET NA KR?GIELNI?

                                           DZI?KUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM OLIMPIADY WIOSENNEJ!!!

                                                                                  ORGANIZATORZY:

I.Pilc, L. Radziejewska, D. Zasadowska