JAJO WIELKANOCNE

p3230848 630x47321 marca 2016roku zosta?y og?oszone wyniki konkursu pt." Pisanka wielkanocna". Bra?yw  nim udzia? uczniowie klas integracyjnych. Podczas wy?aniaia laureatw, jury bra?o pod uwag? pomys?owo??, dobr materia?w oraz estetyk? wykonania. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do podziwiania prac naszych podopiecznych w budynku naszej szko?y.