TURNIEJ PI?KI RZUCANEJ

20160322 192614Drugi turniej pi?ki rzucanej w najm?odszej grupie siatkarskiej KS ZATOKA 95 dobieg? ko?ca.
Turniej trwa? 2 miesi?ce i mia? na celu zarwno rozwj umiej?tno?ci zr?czno?ciowych jak i propagowanie zabaw dru?ynowych ucz?cych wsp?pracy i przestrzegania zasad fair play. W turnieju wzi??o udzia? 8 zespo?w, ktrych punktacja zosta?a zsumowana ze wszystkich rozegranych meczy.

 

Klasyfikacja :
SIATKARKI Martyna Klemens i Michalina Wesserling - 275pkt
KRLICZKI Agnieszka Kulka, Michalina Kulka i Wiktoria Mielnik - 274pkt
MOCNA TRJKA Maja Cierpia?kowska, Weronika Radziejewska, Zuzia - 261pkt
SUPER TRJKA Lena Lewandowska, Anna Stefa?ska i Alicja Stefanska - 235pkt
WILKO?ACZKI   Oliwia Bianka, Oliwia Chrostowska, Suzana Jasicka - 235pkt
ODLOTOWE AGENTKI Zosia Kuli?ska, Monika Szmytke, Wiktoria Szmytke - 241pkt 
SIATKARSKIE DZIEWCZYNY Paula ?ytka, Martyna JAsicka, Oliwia Belezina - 199pkt
WSPANIA?A TRJKA Beata Radziejewska, Julia Bieszk - 188pkt
Oczywi?cie punktacja znajdowa?a si? na drugim miejscu. Najwa?niejsza by?a ?wietna zabawa i wsplnie sp?dzony czas. Wszystkie siatkarki otrzyma?y nowe koszulki oraz z?ote medale.
Joanna Cierpia?kowska