KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNI?TY!

20160303 105800 630x378Tegoroczne ferie z Subsidium obfitowa?y w ciekawe wydarzenia. Jednym z nich by? konkurs plastyczny dla dzieci ze szk? podstawowych Pucka zorganizowany w czwartek, 25 lutego 2016 r. Mali arty?ci po wys?uchaniu Przygody w Zatoce Puckiej otrzymali zadanie, aby  zilustrowa? jedno ze zdarze? opisanych w opowiadaniu.

Uczniowie z wielkim zapa?em zabrali si? do pracy. Powsta?y naprawd?  interesuj?ce dzie?a! Prace zostan? wykorzystane jako ilustracje do ksi??ki, ktrej wydanie planujemy w maju br.

W konkursie udzia? wzi??o 25 dzieci.

I miejsce zdoby? Maciej Czarnecki z kl. II e

II miejsce Kinga Borzyszkowska ze szko?y Ma?e Morze

III miejsce Estella Maszota z kl. I e

 

Komisja przyzna?a tak?e wyr?nienia, ktre zdobyli:

Eryk Maszota kl. Ie

Karolina Mielewczyk kl. 2 d

Ignacy Gett kl. I d

Bardzo serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczestnikom oraz zach?camy do wzi?cia udzia?u w kolejnych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i M?odzie?y Subsidium.